Lời bài hát "Trái tim ngục tù"

Tên Bài hát: Trái tim ngục tù

Tác giả: Đức Huy

Lời bài hát "Trái tim ngục tù"


 Anh đã gọi em lời buồn chân mây

Anh đã chờ em đến khi lá bay

Anh đã nhiều lần bắt gặp mình trong gương

Chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao

Xuân đến rồi đi ngày tàn nắng ấm

Em đến rồi đi như cơn sóng ngầm

Anh đã một lần một lần được biết yêu em

Để rồi bây giờ chỉ biết yêu em một mình

Trái tim ngục tù trái tim ngục tù

Anh yêu em yêu em đến ngàn thu

Trái tim ngục tù trái tim ngục tù

Anh yêu em yêu em đến ngàn thu

Đến bao giờ anh tự hỏi đến bao giờ

Anh mới quên được em

Anh đã tìm em từ trong kiếp trước

Anh đã gặp em để cho xót thương

Cho dẫu ngàn lần trăm ngàn lần phải khổ đau

Anh xin bằng lòng cho anh được biết yêu

Trái tim ngục tù trái tim ngục tù

Anh yêu em yêu em đến ngàn thu

Trái tim ngục tù trái tim ngục tù

Anh yêu em yêu em đến ngàn thu

Trái tim ngục tù (trái tim ngục tù)

Trái tim ngục tù (trái tim ngục tù)

Anh yêu em yêu em đến ngàn thu

Trái tim ngục tù (trái tim ngục tù)

Trái tim ngục tù (trái tim ngục tù)

Anh yêu em yêu em đến ngàn thu

chiasefilegoc

Sinh ngày 26/06/1982

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn