Thông tin thiết kế File được thiết kế phần mềm CorelDraw giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa lại nội dung cũng như kích thước  thước khi in ấn.  File  được c…