Lời bài hát Làm Cha Sáng tác: Đông Dương Trình bày: Đông Dương Bao giờ ai được làm cha mới biết núi cao vời vợi Bao giờ ai được làm cha mới xót xa c…