excel

Cách in file Excel full khổ giấy A4

Bạn có một file Excel nếu khi bạn in ở một máy in nào đó thì Full được ra tận mép giấy (còn khoảng 0,5cm). T…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào