Đọc Kinh có phải là tu? Không phải. Nghe Pháp có phải là tu? Cũng không phải. Mỗi ngày niệm Phật, dập đầu (bái Phật) có phải là tu? Cũng không phải.…
Thông thường, một người phụ nữ thông minh sẽ không ỷ lại dựa dẫm vào bất kỳ ai, cũng không sợ hãi bất an vì những điều huyễn hoặc. Họ không tùy tiện…
Nhân gian ta thường nói " Phúc đức tại mẫu". Chẳng phải vô duyên vô cớ mà người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành …
Thực tập và hiểu biết về vô thường không phải chỉ là một cách mô tả khác về thực tại. Nó là một dụng cụ giúp chúng ta chuyển hóa, buông xả và hàn gắn…
Bánh xe cuộc đời là gì? Bánh xe cuộc đời là một trong những công cụ tự đánh giá, tự khám phá bản thân tuyệt vời giúp bạn hình dung được các khía cạ…