Thông thường để kiểm tra thông tin cấu hình phấn cứng máy tính trên hệ điều hành Windows chúng ta bạn có thể dùng nhiều cách khác nhau từ thao tác t…