Buddhism

Thế nào gọi là tu hành?

Đọc Kinh có phải là tu? Không phải. Nghe Pháp có phải là tu? Cũng không phải. Mỗi ngày niệm Phật, dập đầu (b…

Vô thường là gì?

Thực tập và hiểu biết về vô thường không phải chỉ là một cách mô tả khác về thực tại. Nó là một dụng cụ giúp …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào