Là người dùng mạng internet chúng ta đã khá quen với cá thuật ngữ mạng như LAN, WAN,... Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta sẻ trao đổi về thuật ngữ…