Như các bạn đã biết Youtube là Server máy chủ chứa nhiều video nhất thể giới hiện nay có một điều là nó có rất nhiều tính năng ẩn thú vị mà ít khi ai…