Giáo trình tự học Office 2013 ( Word + Excel ) 2013

Tài liệu học word, excel 2013, giáo trình tự học office

 Nếu như bạn đã sử dụng thành thạo bộ Office 2007 hoặc là Office 2010 rồi thì việc sử dụng Office 2013 hay thậm chí là bản Office 2016, 2019 cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi.

Một vài tính năng có trong phiên bản mới chưa chắc là bạn đã sử dụng đến nó. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên học để còn xử lý được trong nhiều trường hợp cần thiết cũng như là làm quen với giao diện người dùng vì từ 2010 đến 2013 mình thấy giao diện của nó cũng khá là khác luôn.

Giáo trình tự học Office 2013 (Word + Excel ) 2013

Nội dung bộ tài liệu tự học Excel 2013 bao gồm

 • Bài 1 – Khởi động làm quen giao diện.
 • Bài 2 – Thao tác với bảng tính.
 • Bài 3 – Làm việc với dữ liệu.
 • Bài 4 – Công thức và hàm.
 • Bài 5 – Tìm hiểu một số hàm cơ bản.
 • Bài 6 – In ấn.

Nội dung bộ tài liệu tự học Word 2013

 • Bài 1 – Làm quen với Microsoft Word 2013.
 • Bài 2 – Soạn thảo văn bản.
 • Bài 3 – Hiệu chỉnh văn bản.
 • Bài 4 – Làm việc với bảng biểu.
 • Bài 5 – Chèn các đối tượng vào văn bản.
 • Bài 6 – In ấn

Nhóm tác giả tham gia viết Ebook:

 • Nguyễn Văn Hùng
 • Trần Duy Thanh
 • Phạm Thị Xuân Diệu
 • Nguyễn Thị Cẩm Hương
 • Trần Nguyên Phúc

Kết luận: Một bộ tài liệu tự học Word, Excel 2013 tuyệt vời dành cho các bạn đang muốn tìm hiểu đó. 

Sinh ngày 26/06/1982