Khắc phục lỗi excel the name already exists

Sửa lỗi không move or copy được sheet của Excel

Thật ra thì người dùng Excel vẫn hay thường gặp phải cái lỗi này và sau khi tìm hiểu thì mình xin đưa ra cách khắc phục dưới đây cái hướng của mình vẫn là nhanh và hiệu quả thôi còn việc lý thuyết các bạn có thể xem link bên dưới.

https://blog.hocexcel.online/huong-dan-cach-khac-phuc-loi-excel-name-already-exists.html

Trên Excel có hỗ trợ tính năng bảo vệ cho bảng tính (như Protect Sheet, Protect Workbook), nhưng các công cụ chưa thể đáp ứng được các nhu cầu cụ thể của người sử dụng, chẳng hạn cho phép lưu nhưng không cho phép thêm sheet mới, cho lưu nhưng không cho phép in,…Do vậy bài viết này xin chia sẻ thủ thuật ngăn chặn thêm sheet trong bảng tính excel, không cho in bảng tính, không cho save as bảng tính excel.

Chức năng Protect Workbook, không cho phép thay đổi cấu trúc của bảng tính như thêm, xóa, di chuyển, hay đổi tên các Sheet. Tuy nhiên, có thể bạn chỉ muốn ngăn chận việc thêm Sheet thôi, còn những việc khác thì vẫn cho phép. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa lỗi không copy được sheet của Excel. Đoạn code sau đây giúp bạn làm việc đó

Sub TOOLS_DELETENAMEDRANGE()

  Dim nm As name

  On Error Resume Next

  For Each nm In ActiveWorkbook.Names

    If (MsgBox("Delete name- " & nm.name, vbYesNo) = vbYes) Then

      nm.Delete

    End If

  Next

  On Error GoTo 0

End Sub

 Bạn có thể tham khảo thêm code này nếu code trên không hiệu quả

Sub do_loop_names()

Dim vJunkName As Name

Debug.Print ThisWorkbook.Names.Count

For Each vJunkName In ThisWorkbook.Names

    vJunkName.Delete

Next vJunkName

End Sub

Để chay được code VBA trong Excel: Bấm tổ hợp phím Alt + F11

Lưu ý: Với 2 code trên tôi đã test thành công trên nhiều file, nếu bạn nào không làm được vui lòng để lại comments bên dưới

Sinh ngày 26/06/1982