Privacy

Nội dung trên blog mang tính tham khảo và không hẳn đã chính xác 100%. Vì như trên đã đề cập, không có gì là đảm bảo tuyệt đối. Vì vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn toàn 100% về các nội dung cũng như là bình luận từ internet. Chúng tôi thông báo rằng người đọc web sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có hậu quả xảy ra khi làm theo nội dung web. Vì tất cả chỉ là lời khuyên, tin hay không, hành động theo hay không là ở cá nhân người dùng nên họ tự chịu trách nhiệm. 

Trân trọng!