Disclaimer

-  Tôi Chia Sẻ là một Blog cá nhân được tạo ra với mục đích chia sẻ cộng đồng những kiến thức về CNTT cũng như trong mộ số lĩnh vực khác. Các bài viết do bản thân admin toichiase tự viết đúc kết từ kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc của bản thân nhiều năm, một số được sưu tầm từ cộng đồng mạng internet. Tôi Chia Sẻ sẽ trích nguồn tác giả bài viết nếu có để tránh trường hợp nhầm lẫn cũng như là vi phạm bản quyền. 

-   Nội dung trên blog mang tính tham khảo và không hẳn đã chính xác 100%. Vì như trên đã đề cập, không có gì là đảm bảo tuyệt đối. Vì vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn toàn 100% về các nội dung cũng như là bình luận từ người dùng mạng internet. 

- Chúng tôi thông báo rằng người đọc web sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có hậu quả xảy ra khi làm theo nội dung web. Vì tất cả chỉ là lời khuyên, tin hay không, hành động theo hay không là ở cá nhân người dùng nên họ tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng!