Chiasefilegoc Font chữ Heraldica Script Việt hóa

 Heraldica Script là một kiểu chữ trang trí thanh lịch, được tạo bởi Angel Koziupa & Alexandro Paul. Font chữ là sự lựa chọn hoàn hảo cho logo, tạp chí, thiệp cưới, đồ trang sức, bìa sách.

 Font chữ Heraldica Script Việt hóa


Sinh ngày 26/06/1982