Chia sẻ đầy đủ bộ font chữ UTM Việt Hóa

UTM là viết tắt của Unicode Thiên Minh vì vậy bộ font chữ này hỗ trợ gõ tiếng Việt, bộ font UTM rất đa dạng bao gồm nhiều font chữ khác nhau nên có tính tương thích cao và rất được ưu chuộng. UTM Font Việt Hóa được sử dụng rất nhiều cho các thiết kế như thiệp cưới, thư mời, các loại catologue. Một số font nổi bật được sử dụng phổ biến như UTM Avo, UTM Traijan Pro, UTM Avenida, UTM Mabella... các font hầu hết có thể sử dụng trong nhiều công việc khác nhau.

 Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bộ font chữ UTM Việt Hóa Full

Dưới đây là danh sách đầy đủ bộ font UTM: 

 • UTM A&S Graceland
 • UTM A&S Heartbeat 
 • UTM A&S Signwriter 
 • UTM Agin 
 • UTM Aircona 
 • UTM Akashi 
 • UTM Alba Matter 
 • UTM Alberta Heavy 
 • UTM Alexander 
 • UTM Alpine KT 
 • UTM Alter Gothic 
 • UTM Ambrose 
 • UTM Ambrosia 
 • UTM American Sans 
 • UTM Americana 
 • UTM Americana B 
 • UTM Americana BEx 
 • UTM Americana Italic 
 • UTM Amerika Sans 
 • UTM Amherst 
 • UTM Androgyne 
 • UTM Aptima 
 • UTM Aptima Bold 
 • UTM Aptima Bold Italic 
 • UTM Aptima Italic 
 • UTM Aquarelle 
 • UTM Aristote 
 • UTM Arruba 
 • UTM Atlas Solid 
 • UTM Atlas 
 • UTM Aurora 
 • UTM Avenida 
 • UTM Avo 
 • UTM Avo Bold Italic 
 • UTM Avo Bold 
 • UTM Avo Italic 
 • UTM Azuki 
 • UTM BanqueB 
 • UTM BanqueR 
 • UTM Beautiful Caps 
 • UTM Bebas 
 • UTM Bell 
 • UTM Bienvenue 
 • UTM Billhead 1910 
 • UTM Bitsumishi Pro 
 • UTM Brewers KT 
 • UTM Brushtip C 
 • UTM BryantLG B 
 • UTM BryantLG 
 • UTM Bustamalaka 
 • UTM Cabaret 
 • UTM Cafeta 
 • UTM Camellia F 
 • UTM Camellia 
 • UTM Candombe 
 • UTM Caviar 
 • UTM Centur 
 • UTM Centur Bold 
 • UTM Centur Bold Italic 
 • UTM CenturI talic 
 • UTM Charlemagne 
 • UTM Charlotte 
 • UTM Chickenhawk 
 • UTM ClassizismAntiqua
 • UTM Colossalis 
 • UTM Conestoga 
 • UTM Cookies 
 • UTM Cool Blue 
 • UTM Cooper Black 
 • UTM Cooper Black Italic 
 • UTM Copperplate 
 • UTM CopperplateB 
 • UTM Dai Co Viet 
 • UTM Davida 
 • UTM Dax 
 • UTM Dax Bold 
 • UTM Dax Medium 
 • UTM Demian KT 
 • UTM Deutsch Gothic 
 • UTM Diana 
 • UTM Dinh Tran 
 • UTM Duepuntozero 
 • UTM Duepuntozero Bold 
 • UTM EdwardianB 
 • UTM EdwardianKT 
 • UTM Eremitage 
 • UTM Ericsson Capital 
 • UTM Erie Black 
 • UTM Essendine Caps 
 • UTM Essendine Caps Bold 
 • UTM Facebook 
 • UTM Faltura 
 • UTM Fancy Full 
 • UTM Fire House 
 • UTM Flamenco 
 • UTM Flavour 
 • UTM Fleur 
 • UTM French Vanilla 
 • UTM Futura Extra 
 • UTM Gill SansCon 
 • UTM Gille Classic 
 • UTM Gloria 
 • UTM God's Word Bold 
 • UTM God's Word Bold Italic 
 • UTM God's WordR 
 • UTM God's WordR Italic 
 • UTM Gradoo 
 • UTM Guanine 
 • UTM Habano 
 • UTM Hanzel 
 • UTM Helve Italic 
 • UTM Helve 
 • UTM Helve Bold Italic 
 • UTM Helve Bold 
 • UTM HelvetIns 
 • UTM Impact 
 • UTM Iron Gothic 
 • UTM Isadora Bold 
 • UTM IsadoraR 
 • UTM Kabel KT 
 • UTM Karate 
 • UTM Khuccamta 
 • UTM Kona KT 
 • UTM Libel KT 
 • UTM LinotypeZapfino KT 
 • UTM Loko 
 • UTM Mabella 
 • UTM Magnesium 
 • UTM Marlboro 
 • UTM Micra 
 • UTM Mobifone KT 
 • UTM Mother 
 • UTM Neo Sans 
 • UTM Netmuc KT 
 • UTM Neutra 
 • UTM NGHA 01 
 • UTM NguyenHa 02 
 • UTM Niagara 
 • UTM Nokia Standard 
 • UTM Nokia 
 • UTM Novido 
 • UTM Nyala 
 • UTM Omni 
 • UTM Ong Do Gia 
 • UTM Ong Do Tre 
 • UTM Pacific Standard 
 • UTM Penumbra 
 • UTM Penumbra Bold 
 • UTM Pierre 
 • UTM Raven 
 • UTM Rockwell 
 • UTM Roman Classic 
 • UTM Sarah 
 • UTM Scriptina KT 
 • UTM Seagull 
 • UTM Sharnay 
 • UTM Showcard
 • UTM Silk Script
 • UTM Sloop 1 
 • UTM Soraya 
 • UTM Spring 
 • UTM Staccato 
 • UTM Swashes 
 • UTM Swiss 721 Black Condensed 
 • UTM Swiss Condensed 
 • UTM Swiss CondensedBold 
 • UTM Talling 
 • UTM Talling Bold 
 • UTM Tam Le 
 • UTM ThanChienTranh 
 • UTM Thanh Nhac TL 
 • UTM ThuPhap Thien An 
 • UTM Times 
 • UTM TimesItalic 
 • UTM Trajan Pro Bold 
 • UTM ViceroyJF 
 • UTM Wedding K&T 
 • UTM Windsor BT 
 • UTM Yen Tu 
 • UTM Yves KT 
 • UTM Zebrawood 
 • UTM Zirkon 
 • UTM TimesBold


chiasefilegoc

Sinh ngày 26/06/1982

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn